Εκτύπωση

ΑΙΤΗΣΗ

(εγγραφής μέλους)

Του/της ………………………………………………..

…………………………………………..……

όνομα πατέρα: ………………………………

ειδικότητα (ΠΕ): ……………………………

ΑΜ: …………………………………..………


Σχολείο οργανικής θέσης: ………………..

…………………………………………………


Σχολείο που υπηρετώ: ……………………

………………………………………………...

Τηλ. Σχολείου: ……………………………..


Έτος εγγραφής στο Ταμείο: ……………….


Δ/νση κατοικίας: …………………………….

………………………………………………...

Τηλ. Κατοικίας: ……………………………..

Τηλ. Κινητό: ………………….…………….

email: ……………………………………….

ΘΕΜΑ: «Εγγραφή μέλους»


Ιωάννινα, …………………………… 201….

 

Προς


Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων

 

Σας παρακαλώ να με εγγράψετε μέλος στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων από το οικονομικό έτος 201…..

Η συνδρομή μου θα καταβάλλεται σύμφωνα με την πάγια είσπραξη των συνδρομών  των μελών του Ταμείου ή από τον ίδιο ή ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον ταμία.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι διαμένω μόνιμα στο Νομό Ιωαννίνων και έχω συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας μου. Είμαι μέλος του τοπικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Ιωαννίνων και αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα τις διατάξεις του Καταστατικού και τις Νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Ο/Η αιτ…………………

 

 

ΚΑΙΡΟΣ

Ιωάννινα
Ιωάννινα °C
B

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ