Επιμέλεια κειμένου-έρευνα:Τσίγγρος Δημήτρης

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ


Το Τ.Α.Δ.Ν.Ν.Ι. ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 1989 και τη διοίκηση είχε αναλάβει τριμελής διοικούσα επιτροπή έως ότου εγκριθεί το καταστατικό και γίνουν οι πρώτες αρχαιρεσίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 19-2-1990 στην αίθουσα τελετών της παλαιάς Ζωσιμαίας  Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Στις  πρώτες αρχαιρεσίες ψήφισαν 36 συνάδελφοι και ανέδειξαν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

Όπως  συμπεραίνεται από τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, υπήρχε πρόταση στο κέντρο της σφραγίδας του ταμείου να απεικονίζεται ο «καλός Σαμαρείτης» ενώ τελικά υπερίσχυσε το «Έτος ιδρύσεως 1989».

Στη Γενική συνέλευση του 1994, για πρώτη φορά γίνεται λόγος για ανάγκη αλλαγής καταστατικού και το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να το εξετάσει.

Στις 25-5-1994 σε έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζεται και γίνεται πράξη η αλλαγή του καταστατικού, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα. Αλλαγές έγιναν στα άρθρα 6, 12, 25, και 30 ενώ κυρίαρχο μέλημα όλων των Δ.Σ. αλλά και των Γ.Σ. ήταν πάντοτε η αύξηση των μελών.

ΟΙ  ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ


Από το 1990 έως και το 1993 οι Γενικές  Συνελεύσεις γίνονταν στην αίθουσα  τελετών της Παλαιάς Ζωσιμαίας  Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Το 1994 η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο «Παλλάδιο» όπου ψηφίστηκε και η αλλαγή καταστατικού. Από το 1995 έως και το 2008 στο 7Ο Δημοτικό Σχολείο. Το 2009 στο 27ο και το 2010 στο 3ο Δημοτικό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ


13-2-1991: πρόταση  για ίδρυση τράπεζας αίματος.

17-2-1992: πρόταση να σταλεί εγκύκλιος στα σχολεία με την οποία θα ανακοινώνεται η αυτόματη εγγραφή όλων των συναδέλφων. Επίσης οι συνδρομές από το δασκαλικό Βήμα να πηγαίνουν στο Ταμείο.

23-2-1994: πρόταση για ίδρυση προμηθευτικού Συνεταιρισμού.

28-2-1994: πρόταση για δημιουργία βιβλιοπωλείου (πρακτικό 2/ Διοικητικών Συμβουλίων)

28-1-1998: πρόταση για στέκι δασκάλων και για απόκτηση έκτασης για οικοδομικό Συνεταιρισμό.

25-1-1999: πρόταση να οριστεί σε κάθε πολυθέσιο σχολείο αντιπρόσωπος του Ταμείου με σκοπό την αύξηση των μελών.

ΤΑ  ΔΑΝΕΙΑ

  • Το 1ο δάνειο (100.000 δρχ.) δόθηκε στις 22/6/1990.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του προηγούμενου καταστατικού για να πάρει κάποιος δάνειο έπρεπε να έχει σοβαρούς λόγους και να καταθέτει παραστατικά.
  • Από ιδρύσεως η κράτηση των δόσεων των  δανείων γίνονται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο.
  • Έως το 2000 το ποσό των δανείων δεν υπερέβαινε τις 300.000 δρχ και το συνηθέστερο ποσό ήταν της τάξης των 240.000 δρχ.

    Το 2002 το ποσό του δανείου ανέρχεται  στα 1500 € ενώ από το 2007 στα 1800 €.

  • Στις 18-10-2007 δίνονται  16 δάνεια. Τα περισσότερα δάνεια που δόθηκαν ποτέ σε ένα Διοικητικό συμβούλιο.

 

ΟΙ  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ


1990: 2.000 δρχ.

1993: 3.000 δρχ.

1994: 5.000 δρχ.

1997: 6000 δρχ.

2003: 30 €

2007: 40 €

2008: 50€

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ


Έως τις 27-1-2003 στο 90% (σύμφωνα με το καταστατικό)

Από το 28-1-2003 έως τις 26-2-2007 στο 100% (απόφαση Γ.Σ.)

Από τις 27-2-2007 έως σήμερα στο 80% (απόφαση Γ.Σ.)

ΟΙ  ΤΡΑΠΕΖΕΣ


Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας έχει συνεργαστεί κατά σειρά με τις παρακάτω τράπεζες:

Εθνική-Αγροτική-ΕΤΒΑ-Πειραιώς.

Σήμερα  συνεργάζεται με την Αγροτική και  την Τράπεζα Πειραιώς.

 

ΤΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


1989(Διοικούσα  Επιτροπή)

Αυδίκος Μιχαήλ

Μπούτσικος  Στέφανος

Πετούσης  Βασίλειος

1990

Πρόεδρος: Πετούσης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος: Αυδίκος Μιχαήλ

Γραμματέας: Μπούτσικος Στέφανος

Ταμίας: Καρβούνης Χρήστος

Βοηθός  Ταμία: Καππές Ελευθέριος

Ειδικός Γραμματέας: Σήτος Βασίλειος

Μέλος: Μάντζιου Αναστασία

Ελεγκτική επιτροπή

Πρόεδρος: Κατσάνος Ευάγγελος

Μέλη:  Λέττας Αριστείδης

Μούλιας Γρηγόριος

1992

Πρόεδρος: Αυδίκος Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος: Σήτος Βασίλειος

Γραμματέας: Μπούτσικος Στέφανος

Ταμίας: Καραμούτσος Ηλίας

Βοηθός  Ταμία: Παπαθεοδώρου Βασίλειος

Ειδικός Γραμματέας: Μάντζιου Αναστασία

Μέλος: Ευστρατίου Αλέξανδρος

Ελεγκτική επιτροπή

Πρόεδρος: Καππές ελευθέριος

Μέλη:  Ζάραγκας Στέφανος

Θεοδωράκης Κων/νος

 

1994

Πρόεδρος: Αυδίκος Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος: Μαρτίνου Αλεξάνδρα

Γραμματέας: Μπούτσικος Στέφανος

Ταμίας: Καραμούτσος Ηλίας

Βοηθός  Ταμία: Καρβούνης Χρήστος

Ειδικός Γραμματέας: Γεωργίου Γεώργιος

Μέλος: Ρέγκας Θεοχάρης

Ελεγκτική επιτροπή

Πρόεδρος: Θεοδωράκης Κων/νος

Μέλη:  Καππές Ελευθέριος

Κοσκίνας Δημήτριος

 

1996

Πρόεδρος: Αυδίκος Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος: Μαρτίνου Αλεξάνδρα

Γραμματέας: Μπούτσικος Στέφανος

Ταμίας: Καραμούτσος Ηλίας

Βοηθός  Ταμία: Κωνσταντής Γεώργιος

Ειδικός Γραμματέας: Κωστής Αλέξανδρος

Μέλος: Γκίκας Γεώργιος

Ελεγκτική επιτροπή

Πρόεδρος: Θεοδωράκης Κων/νος

Μέλη:  Μήτσης Αναστάσιος

Καρβούνης Χρήστος

1998

Πρόεδρος: Αυδίκος Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος: Μαρτίνου Αλεξάνδρα

Γραμματέας: Μπούτσικος Στέφανος

Ταμίας: Κωλέτσης Χρήστος

Βοηθός  Ταμία: Καραμούτσος Ηλίας

Ειδικός Γραμματέας: Γεωργούλας Ιωάννης

Μέλος: Κωνσταντής Γεώργιος

Ελεγκτική επιτροπή

Πρόεδρος: Παπαθεοδώρου Χρήστος

Μέλη:  Κωστής Αλέξανδρος

Ευστρατίου Αλέξανδρος

2000

Πρόεδρος: Αυδίκος Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος: Μαρτίνου Αλεξάνδρα

Γραμματέας: Μπούτσικος Στέφανος

Ταμίας: Κωλέτσης Χρήστος

Βοηθός  Ταμία: Χασκής Δημήτριος

Μέλος: Καρακώστας Χρήστος

Μέλος: Κωστής Αλέξανδρος

Ελεγκτική επιτροπή

Πρόεδρος: Καραμούτσος Ηλίας

Μέλη:  Ρέντζιος Δημήτριος

Τσιάλος Στέφανος

2002

Πρόεδρος: Αυδίκος Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος: Τσιάλος Στέφανος

Γραμματέας: Κωνσταντής Χρήστος

Ταμίας: Καρακώστας Χρήστος

Μέλη: Αντωνόπουλος Νίκος

Κωστής Αλέξανδρος

Ρέντζιος Δημήτριος

 

Ελεγκτική επιτροπή

Πρόεδρος: Κατσάνος Ευάγγελος

Μέλη:  Λέττας Αριστείδης

Μούλιας Γρηγόριος

2004

Πρόεδρος: Κωνσταντής Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Τζίμας Γρηγόριος

Γραμματέας: Μπάρκας Δημήτριος

Ταμίας:Τζιάσος Χρήστος

Μέλη: Αντωνόπουλος Νίκος

Καρακώστας Χρήστος

Τσιάλος Στέφανος

Ελεγκτική επιτροπή

Πρόεδρος: Μπούτσικος Στέφανος

Μέλη:  Γκίκας Γεώργιος

Παλαιοπάνος Δημήτριος

2006

Πρόεδρος: Τσίγγρος Δημήτριος *

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντής Χρήστος

Γραμματέας: Παπαγιάννης Κων/νος

Ταμίας: Λάμπρος Ιωάννης

Μέλη: Λεοντάρης  Ιωάννης

Υφαντής Σπύρος

Χριστογιάννης Άγγελος

Ελεγκτική επιτροπή

Πρόεδρος: Γκίκας Γεώργιος

Μέλη:  Τζίμας Γρηγόριος

Μπρίκος Αθανάσιος

*από  τις 29-9-2006 μετά από παραίτηση  του Προέδρου Κωνσταντή Χρήστου  που μετά ανέλαβε αντιπρόεδρος.

2008

Πρόεδρος: Τσίγγρος Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Λεοντάρης Ιωάννης

Γραμματέας: Περιστέρη Πόπη

Ταμίας: Λάμπρος Ιωάννης

Μέλη: Γρίβας Περικλής

Υφαντής Σπύρος

Χριστογιάννης Άγγελος

Ελεγκτική επιτροπή

Πρόεδρος: Ντίνος Αχιλλέας

Μέλη:  Κολιούσης Κων/νος

Μπρίκος Αθανάσιος

Χαρακτηριστικό  είναι το γεγονός ότι από το 2000 όλα τα Διοικητικά Συμβούλια εκλέγονται «δια βοής».

 

ΚΑΙΡΟΣ

Ιωάννινα
Ιωάννινα °C
B

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ