ΔΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


Συντάχθηκε απο τον/την ΔΗΣΥ
Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2018 11:40

Συντάχθηκε απο τον/την ΔΗΣΥ
Σάββατο, 24 Μάρτιος 2018 09:10
Συντάχθηκε απο τον/την ΔΗΣΥ
Σάββατο, 24 Μάρτιος 2018 09:03

ΔΑΚΕ


Συντάχθηκε απο τον/την Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 06:42
Συντάχθηκε απο τον/την Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πέμπτη, 29 Μάρτιος 2018 14:57
Συντάχθηκε απο τον/την Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πέμπτη, 29 Μάρτιος 2018 14:51

Ε.Ρ.Α.


Συντάχθηκε απο τον/την Αυτόνομη Παρέμβαση
Δευτέρα, 16 Απρίλιος 2018 18:13
Συντάχθηκε απο τον/την Αυτόνομη Παρέμβαση
Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2018 19:17
Συντάχθηκε απο τον/την Αυτόνομη Παρέμβαση
Τετάρτη, 28 Μάρτιος 2018 10:58

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ


Συντάχθηκε απο τον/την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
Τρίτη, 02 Ιούνιος 2015 18:51
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
Τετάρτη, 20 Μάιος 2015 19:37
Συντάχθηκε απο τον/την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
Τρίτη, 12 Μάιος 2015 19:06
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την General   
Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2017 19:29

MMT

ΣΥΝΤΟΜΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ι. Επί του ερωτήματος.

Ετέθη υπόψη μου το ερώτημα, εάν η καταδίκη σε πρώτο βαθμό για ποινικό αδίκημα, που προβλέπεται στο άρ. 8 παρ.1 του ν.3528/2007 αποτελεί κώλυμα κατ’ αρ. 17 παρ.6 του ν.4327/2015.

ΙΙ. Επί της απαντήσεως.

ÂÂ Η παρ. 6 του άρ.17 του ν. 4327/2015 προβλέπει «6. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ.ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα».

Η ως άνω διάταξη παρεπέμπει στο άρ. 8 παρ. 1 του ν. 3528/2007, όπως έχει ερμηνευτεί, υπό το πρίσμα τόσο του Εθνικού (κοινού και Συνταγματικού) δικαίου όσο και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Έτσι, νομολογιακά γίνεται δεκτό, ότι η εφαρμογή της διάταξης του άρ.8 παρ.1 του ν. 3528/2007 απαιτεί την ύπαρξη αμετάκλητης ποινικής καταδίκης του υποψηφίου προκειμένου να υφίσταται κώλυμα διορισμού (ΔΕΑ 142/1988, 192/1988). Αντίθετη ερμηνεία θα ερχόταν σε σύγκρουση προς το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τεκμήριο αθωότητας. Θα ερχόταν δε σε σύγκρουση προς την διάταξη του άρ. 149 του ιδίου ως άνω Κώδικα, το οποίο κατά παραπομπή στο άρ. 8 παρ. 1 του ν. 3528/2007 προϋποθέτει την ύπαρξη αμετάκλητης καταδίκης προκειμένου να επέλθει η αυτοδίκαιη έκπτωση υπαλλήλου από την υπηρεσία του. Είναι, συνεπώς, παντελώς ανακόλουθη η ερμηνεία, ότι ενώ απαιτείται αμετάκλητη ποινική καταδίκη για την αυτοδίκαιη έκπτωση του υπαλλήλου, αρκεί η πρωτόδικη (οριστική) καταδίκη προκειμένου να τύχουν εφαρμογής τα κωλύματα του άρ. 8 παρ.1 του ν. 3528/2007.

Εξάλλου, η ίδια η πρωτόδικη απόφαση μέχρι την τελεσιδικία της δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω της αναστέλλουσας δύναμης, που διαθέτει η έφεση και βεβαίως, λόγω της άσκησης εφέσεως εκ μέρους του υπαλλήλου.

Συνεπεία των ανωτέρω θεωρώ, εσφαλμένη την αντίληψη, που επιχειρείται να διαμορφωθεί, ότι συντρέχει κώλυμα επιλογής σε θέση ευθύνης, λόγω υπάρξεως πρωτόδικης (οριστικής) καταδίκης για ένα εκ των αδικημάτων του άρ. 8 παρ.1 του ν. 3528/2007.

Αθήνα, 26-6-2017

Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα

Δικηγόρος

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2017 21:45
 

ΚΑΙΡΟΣ

Ιωάννινα
Ιωάννινα °C
B

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ